Image
Image

Podjela yoge

Glavna vedska podjela Yoge je na četiri tradicije, koje obuhvataju devet glavnih oblika Yoge i mnogo vrsta i škola. Razne tradicije Yoge pridržavaju se različitih primjena unutarnje discipline.
 
Četiri glavne tradicije Yoge su:
  • Karma Yoga
  • Jnana Yoga
  • Raja Yoga
  • Bhakti Yoga
Prema ovom redoslijedu osoba napreduje na putu yoge, a u konačnici svi putevi yoge vode prema najuzvišenijoj od njih-Bhakti Yogi. Pored glavnih tradicija yoge, spominju se još: Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, Tantra Yoga. U novije vrijeme zastupljeni su i stilovi poput Bikram i Akro Yoge. Svi stilovi Yoge predstavljaju cjelovit sistem koji uključuje određene tehnike Yoge. 
 
Tehnike Yoge obuhvataju:
  • Fizičke položaje (Asane)
  • Vježbe kontrole prane (energije) disanjem (Pranayama)
  • Vježbe relaksacije (Pratyahara)
  • Kontemplaciju (Dharana)
  • Meditaciju (Dhyana)
  • Samorealizaciju (Samadhi)

Traži