Image
Image

Šta su asane?

Riječ Asana dolazi iz sanskrtskog korijena "as" što znači sjediti ili biti utvrđen u određenom položaju, a označava određeni položaj u kojem se možemo opušteno zadržati duže vrijeme. Asane se još definišu kao postavljanje različitih udova tijela na različite načine. Mnoge asane izvedene su iz pokreta ili položaja životinja, prema čemu su dobile i imena. Tako Marjaryasana (mačka) služi istezanju kičme, Bhujangasana (kobra) služi za oslobađanje od negativnih emocija, a Sasankasana (zec) za opuštanje. Asane nose nazive i po biljkama, insektima, vodenim životinjama, pticama, indijskim herojima i sl.
 
Osnovna svrha asana je otvaranje napetih područja tijela i ispravljanje krivih struktura, pogotovo u području kičme. Asane moraju biti usklađene sa pravilnim disanjem (Pranayamom) i pokret uvijek prati dah, a ne obrnuto. Dok izvodimo asane treba disati uz takozvani Ujjayi dah, tj. dah koji se čuje dok dišemo, a uz svaki se pokret udiše ili izdiše. Pokreti koji šire prsni i trbušni dio uvijek su povezani s udahom, a pokreti koji skupljaju prsni i trbušni dio uvijek su povezani s izdahom. Dah i pokret treba da budu ujedinjeni tako da svaka akcija potiče drugu, a za svaki pokret tu je odgovarajući dah.
 
Nakon jedne izvedene asane, druga asana mora biti suprotnog djelovanja, npr. ako se određeni dio tijela u jednoj asani savija idućom bi ga asanom trebalo istezati. Stabilnost i ugoda temeljna su načela asana, a tu je i pravilna priprema za vježbanje. Duh se priprema pozitivnim osjećajima prije vježbanja, a dah se mora pripremiti pročišćavanjem pluća od ustajalog zraka uz pomoć zvučnog disanja. Tijelo se priprema zagrijavanjem i istezanjem.
 
Asane se izvode na dva načina: dinamično uz ponavljanje i statično ostajući neko vrijeme u položaju. O dinamičnom načinu izvođenja je riječ onda kada se ne zadržavamo u položaju, već pri udahu ili izdahu zauzmemo i napustimo položaj, a statični je položaj kada zauzmemo položaj i u njemu mirujemo.
 
Izvođenje asana je podijeljeno u faze. Sve faze jednako su važne i trebaju se izvesti u potpunosti, sa koncentracijom na dah. Najčešće povrede pri izvođenju asana nastaju iz nedovoljnog posvećivanja pažnje ulazu i izlazu iz asane te kroz nagle i neoprezne pokrete.
 
Svaka asana ima tri faze:
  • Ulazna faza-zauzimanje početnog položaja gdje se lagano kreće prema krajnjem položaju.
  • Statična faza-krajnji nepokretni položaj tijela, tj. održavanje položaja. U ovom položaju tijelo se zadržava neko vrijeme i koriste se samo oni mišići koji su neophodni za održavanje položaja dok su ostali potpuno opušteni.
  • Izlazna faza-kad se iz nepokretnog položaja vraćamo u neutralni položaj. To je obrnuti slijed ulazne faze.
Vježbanje se započinje sa jednostavnijim asanama pri kojima se osjeti stabilnost položaja. Dok se asane izvode treba disati ujednačeno na nos, a položaji se ne smiju raditi naglo, nekontrolirano ili nepažljivo. Vježbanje treba izvoditi bez neugodnih zvukova, mirisa, pri ugodnoj temperaturi i u laganoj odjeći. Asane ne treba raditi nakon jela kada je želudac pun, jer je teže kretanje i yogijsko disanje.
 
Asane se prema početnom položaju dijele na:
  • Stojeće asane
  • Sjedeće asane
  • Klečeće i poluklečeće asane
  • Čučeće asane
  • Ležeće asane na leđima
  • Ležeće asane na trbuhu
  • Inverzne asane

Ležeće asane na leđima

Ležeće asane na trbuhu

Klečeće i poluklečeće asane

Sjedeće asane

Čučeće asane

Stojeće asane

Inverzne asane

Traži