Image
Image

Anatomska podjela asana

Osim osnovne podjele prema početnom položaju, postoji i anatomska podjela asana na osnovu njihovih glavnih karakteristika i ciljeva.
 
Tako sve asane možemo grubo podijeliti u 6 osnovnih grupa:
  • Vage i ravnoteže
  • Savijanja u stranu
  • Torzije
  • Otkloni
  • Pretkloni
  • Inverzije

Traži