Image
Image

Šta je meditacija?

Meditacija se definiše kao premišljanje, misaono posvećivanje cjelokupnoj istini subjekta, udubljivanje u sopstvene misli. Termin meditacija dolazi iz latinskog jezika i ima korijen u riječi "meditari", što znači snivati ili razmišljati. Smatra se da je nastala u Indiji i Kini gdje predstavlja važan segment religiozne posvećenosti i obreda, a isto tako je neizostavan dio yoge i budizma. Brojne naučne studije pokazuju da dugotrajna meditacija dovodi pozitivnih promjena u moždanoj strukturi, čime doprinosi značajnom poboljšanju psihičkog i fizičkog zdravlja čovjeka. Sve meditativne tehnike se mogu svrstati u dvije kategorije: fizički neaktivna meditacija i meditacija kombinovana sa nekom fizičkom aktivnošću.
 
Neke od najpoznatijih meditativnih tehnika su:
  • Vođena meditacija
  • Meditacija usmjerena na tijelo
  • Meditacija usmjerena na osjećaje
  • Meditacija usmjerena na intelekt
  • Transcendentalna meditacija

Vođena meditacija

Meditacija usmjerena na tijelo

Meditacija usmjerena na osjećaje

Meditacija usmjerena na intelekt

Transcendentalna meditacija

Dobrobiti meditacije:
Jačanje intuicije i kreativnosti
Povećanje koncentracije
Smanjenje nivoa stresa
Poboljšanje imunog sistema
Poboljšanje sna
Smanjenje simptoma depresije
Reduciranje srčanih i vaskularnih bolesti

Traži