Image
Image

Energetski centri -čakre

Sistem energetskih čakri ili centara u čovjekovom tijelu je ustanovljen prije 3000 godina od strane hinduističkih svećenika i sve se više uvažava i u zapadnoj medicini. Svaki čovjek ima auru. Aura je suptilna energija koja okružuje tijelo i centrirana je upravo u čakrama. Postoji veliki broj čakri koje su smještene na području lica, ruku, nogu, ali je sedam glavnih energetski centara smješteno duž kičme-od trtične kosti do vrha glave. Mogu upijati energije iz svemira, prirode, ljudi i predmeta te je usmjeravati nazad u organizam. Na taj način utiču na funkciju organa, krvotok, aktivnost hormona, osjećaje i ponašanje.
 
Svaka čakra izgleda poput cvijeta lotosa sa različitim brojem latica, predstavlja sjedište različitih psihofizičkih energija, te vlada određenim dijelom tijela i odgovara određenim karakteristikama, ponašanju i stepenu duhovnog razvoja. Čakre se vrte velikom brzinom u smjeru kazaljke na satu, vibriraju na određenim frekvencijama i prenose energiju kroz naše tijelo i um. Boja svake čakre je povezana sa frekvencijom na kojoj čakra vibrira. Čakre u nižem dijelu kičmenog stuba vibriraju na nižoj frekvenciji  od onih koje su smještene na višim dijelovima. Svaka čakra se vezuje za određenu žlijezdu (organ) u organizmu.
 
Sve čakre osim prve i sedme imaju prednju i zadnju stranu. Prednja strana je povezana sa čovjekovim emocijama, a zadnja strana je povezana sa voljom. Kod većine ljudi ovi centri su neaktivni i uspavani. Njihova aktivacija i uravnoteženje je neophodno za normalno fizičko i psihičko funkcionisanje čovjeka. Mogu se aktivirati meditacijom, određenim vježbama, usmjeravanjem prane u čakru, fokusiranjem na samu lokaciju i oblik čakre. Čakre se mogu posmatrati i kao kotači koji proizvode želje u nama, tako da vrsta želja i ciljeva kojima težimo ovisi o tome koja nam je čakra trenutno najaktivnija.
 
Sedam glavnih čakri koje su poredane duž kičmenog stuba su:
 • Muladhara-prva (korijenska) čakra
 • Swadhisthana-druga (sakralna) čakra
 • Manipura-treća (solarna) čakra
 • Anahata-četvrta (srčana) čakra
 • Vishuddha-peta (grlena) čakra
 • Ajna-šesta (čeona) čakra
 • Sahasrara-sedma (krunska) čakra
Za više informacija o čakrama kliknite na tačku na slici koja odgovara određenoj čakri:

Prva-korijenska čakra (Muladhara)

Muladhara ili korijenska čakra ima izgled lotosovog cvijeta sa četiri latice. Kod muškaraca se nalazi imeđu testisa i anusa, malo iznad perineuma, dok se kod žena nalazi na unutrašnjoj strani cerviksa. Element koji je dominantan u ovoj čakri je zemlja, što znači da je uticaj ove čakre uglavnom na grubu materiju.

Pročitajte više

Druga-sakralna čakra (Swadhisthana)

Swadhisthana ili sakralna čakra odgovara urinarnom i reproduktivnom sistemu, a fiziološki je povezana sa prostatom i sakralnim pleksusom. Stvarna lokacija ove čakre nalazi se u osnovi kičmenog stuba, na nivou trtične kosti. Element sa kojim je povezana je element vode, a s ovim elementom obično povezujemo naše emotivno tijelo.

Pročitajte više

Treća-solarna čakra (Manipura)

Manipura čakra je povezana sa elementom vatre. Obuhvata područje solarnog pleksusa, te svih organa koji se nalaze u trbuhu. Na sanskrtu ″Mani″ znači dragulj, a ″Puri″ grad, što se u doslovnom prijevodu može prevesti kao ″grad dragulja″. Međutim ovo značenje ima mnogo dublju simboliku.

Pročitajte više

Četvrta-srčana čakra (Anahata)

Anahata ili srčana čakra nalazi se u oblasti cardiac pleksusa. „Anahat“ znači neprekidan, što se povezuje sa stalnim otkucajima našeg srca. Ova čakra se nalazi u kičmenom stubu, tačno iza centra grudi. Odgovorna je za funkcije dišnog i krvožilnog sistema. 

Pročitajte više

Peta-grlena čakra (Vishuddha)

Vishuddha ili grlena čakra - ″Vi″ na sanskrtu znači nešto veliko, odnosno nešto što se ne može mjeriti, dok ″Shuddi″ znači pročišćenje. U mnogim tradicijama, ovaj centar se naziva centar pročišćenja. Element kojim dominira Vishuddi čakra je eter. Ova čakra nalazi se u predjelu grlene jamice, u cervical pleksusu.

Pročitajte više

Šesta-čeona čakra (Ajna)

Ajna čakra ili treće oko predstavlja sjedište čovjekove intuicije. Kada se Ajna čakra probudi, osoba dobiva jako suptilan uvid u sve vidove života. Upravo ovakve moći koje se pripisuju ovoj čakri (vidovitost, telepatija i vanosjetilna percepcija) čine je jednom od najprivlačnijih i najzanimljivijih.

Pročitajte više

Sedma-krunska čakra (Sahasrara)

Sahasrara ili krunska čakra popularno se naziva i ″lotos sa hiljadu latica″. Nalazi se na vrhu glave. Izraz ″hiljadu″ zapravo predstavlja njenu puninu i neograničenost. Ona se ujedno i ne smatra čakrom, već prebivalištem najviše svijesti.

Pročitajte više

 • Prva-korijenska čakra (Muladhara)

  Muladhara ili korijenska čakra ima izgled lotosovog cvijeta sa četiri latice. Kod muškaraca se nalazi imeđu testisa i anusa, malo iznad perineuma, dok se kod žena nalazi na unutrašnjoj strani cerviksa. Element koji je dominantan u ovoj čakri je zemlja, što znači da je uticaj ove čakre uglavnom na grubu materiju.

  Pročitajte više

 • Druga-sakralna čakra (Swadhisthana)

  Swadhisthana ili sakralna čakra odgovara urinarnom i reproduktivnom sistemu, a fiziološki je povezana sa prostatom i sakralnim pleksusom. Stvarna lokacija ove čakre nalazi se u osnovi kičmenog stuba, na nivou trtične kosti. Element sa kojim je povezana je element vode, a s ovim elementom obično povezujemo naše emotivno tijelo.

  Pročitajte više

 • Treća-solarna čakra (Manipura)

  Manipura čakra je povezana sa elementom vatre. Obuhvata područje solarnog pleksusa, te svih organa koji se nalaze u trbuhu. Na sanskrtu ″Mani″ znači dragulj, a ″Puri″ grad, što se u doslovnom prijevodu može prevesti kao ″grad dragulja″. Međutim ovo značenje ima mnogo dublju simboliku.

  Pročitajte više

 • Četvrta-srčana čakra (Anahata)

  Anahata ili srčana čakra nalazi se u oblasti cardiac pleksusa. „Anahat“ znači neprekidan, što se povezuje sa stalnim otkucajima našeg srca. Ova čakra se nalazi u kičmenom stubu, tačno iza centra grudi. Odgovorna je za funkcije dišnog i krvožilnog sistema. 

  Pročitajte više

 • Peta-grlena čakra (Vishuddha)

  Vishuddha ili grlena čakra - ″Vi″ na sanskrtu znači nešto veliko, odnosno nešto što se ne može mjeriti, dok ″Shuddi″ znači pročišćenje. U mnogim tradicijama, ovaj centar se naziva centar pročišćenja. Element kojim dominira Vishuddi čakra je eter. Ova čakra nalazi se u predjelu grlene jamice, u cervical pleksusu.

  Pročitajte više

 • Šesta-čeona čakra (Ajna)

  Ajna čakra ili treće oko predstavlja sjedište čovjekove intuicije. Kada se Ajna čakra probudi, osoba dobiva jako suptilan uvid u sve vidove života. Upravo ovakve moći koje se pripisuju ovoj čakri (vidovitost, telepatija i vanosjetilna percepcija) čine je jednom od najprivlačnijih i najzanimljivijih.

  Pročitajte više

 • Sedma-krunska čakra (Sahasrara)

  Sahasrara ili krunska čakra popularno se naziva i ″lotos sa hiljadu latica″. Nalazi se na vrhu glave. Izraz ″hiljadu″ zapravo predstavlja njenu puninu i neograničenost. Ona se ujedno i ne smatra čakrom, već prebivalištem najviše svijesti.

  Pročitajte više

  Traži