Image
Image

Vođena meditacija

Vođena meditacija predstavlja tip meditacije u kojem je pojedinac ili grupa meditanata predvođena učiteljem meditacije. Prateći upute, odnosno glas voditelja meditacije meditanti prvo ulaze u duboko opušteno stanje tijela, a potom bivaju postepeno uvedeni i u meditativno stanje. Ovaj tip meditacije ima dosta sličnosti sa procesom vizualizacije, pri čemu se radi vizualizacija samog tijela meditanta, energetskih centara u tijelu, zatim posmatranje misli bez vezivanja za njihovo značenje. Krajnji cilj meditacije jeste utišavanje buke uma, postizanje stanja bez misli i potpuna fizička opuštenost. Kontinuirana praksa meditacije omogućava bolju kontrolu svakodnevnih misli kojima čovjek biva okupiran i samim time omogućava lakše raspoznavanje stanja preokupiranosti i odvajanje od neželjenih misli.

Image
Vođena meditacija predstavlja tip meditacije u kojem je pojedinac ili grupa meditanata predvođena učiteljem meditacije. Prateći upute, odnosno glas voditelja meditacije meditanti prvo ulaze u duboko opušteno stanje tijela, a potom bivaju postepeno uvedeni i u meditativno stanje. Ovaj tip meditacije ima dosta sličnosti sa procesom vizualizacije, pri čemu se radi vizualizacija samog tijela meditanta, energetskih centara u tijelu, zatim posmatranje misli bez vezivanja za njihovo značenje. Krajnji cilj meditacije jeste utišavanje buke uma, postizanje stanja bez misli i potpuna fizička opuštenost. Kontinuirana praksa meditacije omogućava bolju kontrolu svakodnevnih misli kojima čovjek biva okupiran i samim time omogućava lakše raspoznavanje stanja preokupiranosti i odvajanje od neželjenih misli.

Traži