Image
Image

Inverzne asane

Inverzne asane su položaji koje započinjemo i izvodimo tako da je tijelo postavljeno glavom, ramenima ili šakama na tlo. Kod ovih položaja se glava nalazi ispod srca i dolazi do izmjene krvi u cijelom tijelu.
 
U inverzne asane ubrajamo:
  • Karnapidasana-položaj gluhog čovjeka
  • Adho Mukha Vrksasana-stoj na rukama
  • Salamba Sirsasana-stoj na glavi
  • Parivrttaikapada Sirsasana-stoj na glavi sa raširenim nogama
  • Pincha Mayurasana-položaj pauna
  • Halasana-plug
  • Vrschikasana-položaj škorpiona
  • Salamba Sarvangasana-položaj svijeće
  • Viparitakarani-položaj polusvijeće
U galeriji pogledajte inverzne asane:

Traži