Image
Image

Klečeće i poluklečeće asane

Klečeće i poluklečeće asane su položaji koje izvodimo tako da je tijelo postavljeno u klečeći položaj na koljena sa ili bez oslanjanja na ruke.
 
U klečeće i poluklečeće asane ubrajamo:
  • Ardha Dhanurasana-položaj poluluka
  • Anahatasana-ispruženi psić
  • Marjaryasana-položaj mačke
  • Ustrasana-kamila
  • Balasana-položaj djeteta
  • Adho Mukha Svanasana-pas koji gleda dole
  • Anjaneyasana-mjesečev srp
  • Urdva Mukha Svanasana-pas koji gleda gore
  • Sasangasana-položaj zeca
U galeriji pogledajte klečeće i poluklečeće asane:

Traži