Image
Image

Šta je Yoga?

Riječ "Yoga" potiče od sanskritske riječi yuj ili yuk, što znači ujediniti. Sam cilj Yoge predstavlja jedinstvo tijela, srca i uma, tj. harmoniju fizičkih radnji, emocija i misli. Kao tradicija koja se razvijala i evoluirala hiljadama godina, Yoga predstavlja skup svih najviših znanja iz cijelog svijeta, pretočen u nauku o ljudskom biću i svim aspektima njegovog postojanja. Pod pojmom Yoge danas se uglavnom podrazumijeva Hatha Yoga (jedna od grana Yoge), a to je ono što se vježba na času – fizičke vježbe, disanje, meditacija i relaksacija. Ali Yoga je mnogo više od toga, to je drevna nauka zdravog življenja, i kao takva, osmišljena je da bude uklopljena u svakodnevni život.
 
Vuče korijene iz tri najveće indijske filozofije: Tantre, Samkje i Vedante, koje su dio Sanatana Dharme. Sanatana Dharma znači Vječni Zakon i predstavlja skup filozofskih i praktičnih ideja i vodilja o ispravnom življenju i shvatanju prirode čovjeka i života u njihovom punom svjetlu. Tokom hiljada godina kojima je trajao razvoj Yoge, postepeno su se izdvojili određeni pravci koji će zadovoljiti sve čovjekove potrebe za znanjem i pokriti različite pristupe istom cilju. Otud i velika raznovrsnost korijena Yoge i postojanja raznih sistema koji pokrivaju sve aspekte čovjeka na njegovom putu ka sebi. 
Hatha Yoga predstavlja prvih pet razina Raya Yoge, bavi se tijelom, umom i pranom. Hatha Yogom se naziva i tradicionalna Yoga kao sistem vježbanja po određenom slijedu. Tehnike Hatha Yoge (Asana, Pranayama, Bandha, Kriya i Mudra) posebno su povoljne u današnje doba kada živimo u svijetu punom stresa i nemira. Onima koji je ispravno i doslijedno izvode daruje samospoznaju, odlično zdravlje, dug život, unutrašnju snagu i vitalnost. Hatha Yoga je ravnoteža i integracija suprotnosti: pozitivnog i negativnog, aktivnog i pasivnog, lijevog i desnog, simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sistema. Bazira se, dakle, na fizičkim vježbama (Asane), meditaciji i Pranayami
 
Pored navedenih, u Hatha Yogi se susreću i pojmovi kao što su:
  • Mantra
  • Mudra
  • Namaskar

Šta je Namaskar?

Šta je Yoga Mudra?

Šta je Mantra?

Kako je čovjek višedimenzionalno biće, tako svaki segment njegovog bića zahtijeva posebnu pažnju. S druge strane je neophodno uspostaviti ravnotežu svih tih komponenata kako bi mogao normalno funkcionisati u svakodnevnom životu.  Prema načelima Hatha Yoge balans tijela, uma i duha postiže se redovnim praktikovanjem svih tehnika Hatha Yoge tokom dana u odgovarajućem omjeru:
0
Minuta vježbanja asana
0
Minuta Pranayame
0
Minuta meditacije

Traži